Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Czytaj więcej »

 
Aktualności

»

Najlepsze inspiracje i doświadczenia
z  polskich gmin, miast i województw

więcej...

Targi Dziedzictwo - tam, gdzie nowe technologie wpisują się w historię

Dobiegły końca 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. 74 wystawców z Francji, Niemiec, Włoch i Polski zaprezentowało ofertę, która ukazała najnowsze trendy oraz narzędzia i technologie wykorzystywane w służbie zabytków.

więcej...

300 mln zł więcej wydatków na bezpieczeństwo

11,2 miliardów złotych zostanie przeznaczonych z budżetu państwa na służby MSWiA, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową w 2017 roku. Projekt budżetu resortu został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję administracji i spraw wewnętrznych.

więcej...

Zielone światło na inwestycje przy drogach kolejowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

więcej...

Cz. Tomalik: Jest nadzieja! Walczymy dalej – po jasnej stronie mocy
W dniu 19 października 2016 r. wziąłem aktywny udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tematyka posiedzenia była ustalona we wniosku grupy posłów, gdyż Komisja zebrała się na ich żądanie.

więcej...

Centra usług wspólnych w sektorze publicznym w Polsce

24 listopada w hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy odbędzie się briefing prasowy na temat centrów usług wspólnych w sektorze publicznym w Polsce.


więcej...

Rząd wspiera rozwój wsi

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

więcej...

Obiekty infrastruktury krytycznej nieprzygotowane na sabotaż

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w latach 2015 i 2016 kontrolę, która miała na celu sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej (IK) istotnych dla funkcjonowania państwa.


więcej...

Mazowsze inwestuje w odtworzenie populacji żółwia błotnego

Warszawski ogród zoologiczny dzięki funduszom unijnym postara się odbudować populację żółwia błotnego na Mazowszu. Ponadto dzięki wsparciu unijnemu rozbudowany zostanie również „Ptasi Azyl”, a Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt wzbogaci się o specjalistyczny sprzęt weterynaryjny.

więcej...

VIII Gremium Ekspertów Turystyki
Nauka wizjonerem, władza kreatorem, branża realizatorem a korzyści wspólne - to idea, która towarzyszy kolejnej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.
więcej...

Dialog potrzebny do poprawy bezpieczeństwa na stadionach

W Warszawie odbyła się konferencja „Kibice Razem – program współpracy z kibicami piłki nożnej w Polsce”. Uroczystego otwarcia dokonał Jan Widera, podsekretarz ttanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Marek Doliński, dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.

więcej...

Nowe pociągi wyjadą na śląskie trasy

Zarząd Województwa Śląskiego, Koleje Śląskie oraz firma Pesa Bydgoszcz SA podpisali umowę na dostawę 13 nowych pociągów. W ramach zamówienia podstawowego umowa z Pesą obejmuje 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych. 10 z nich zakupiło Województwo Śląskie, pozostałe 3 Koleje Śląskie.


więcej...

Podwyżek za wodę jednak nie będzie?

Rzecznik rządu po posiedzeniu Rady Ministrów poinformował, że nie będzie żadnych podwyżek opłat za wodę. W przyszłym roku mają obowiązywać takie same ceny jak w roku 2016. Dotyczy to zarówno odbiorców indywidualnych jak i przedsiębiorców.

więcej...

NIK krytycznie o realizacji programów polityki zdrowotnej przez samorządy
Z kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Najwyższej Izby Kontroli wynika, że samorządowe programy polityki zdrowotnej, ze względu na ograniczony zakres, nie przyczyniły się w istotny sposób do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków. Obok niewielkich nakładów finansowych przeznaczanych na ten cel, skuteczność działań obniżają także uwarunkowania prawne i organizacyjne. Brakuje m.in. precyzyjnych wskazówek dotyczących opracowywania, wdrażania i monitorowania programów.
więcej...

Agata Dąmbska komentuje: Polska i Czechy – zderzenie doświadczeń
Centrum Stosunków Międzynarodowych przy współpracy z Aspen Institute Prague zorganizowało 17 października w Łodzi dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju polskich i czeskich miast. Tematyka spotkania koncentrowała się na rewitalizacji, finansowaniu inwestycji, mobliności miejskiej oraz – generalnie – miastach „smart”.

więcej...

Zerwana umowa na budowę suchego zbiornika powodziowego w Raciborzu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, pełniący w imieniu Skarbu Państwa rolę Inwestora dla zadania pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny” poinformował o odstąpieniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od umowy nr ORFPP A1-1 zawartej w dniu 18 czerwca 2013 r. z DRAGADOS S.A.


więcej...

Wrona komentuje: Polska – Białoruś – Ukraina współpracujmy i ratujmy zabytki
Współpraca z krajami Europy Środkowo – Wschodniej jest niezwykle ważnym elementem Polskiej racji stanu. Szczególne miejsce zajmują w tej strategii relacje z Białorusią i Ukrainą. Istotną rolę odgrywają w tym względzie samorządy lokalne i regionalne, które inicjują wiele kontaktów bilateralnych w formule miast partnerskich, jak również współpracy w ramach istniejących euroregionów.

więcej...

Dzięki defibrylatorom podróż koleją po Pomorzu będzie bezpieczniejsza

Samorząd województwa pomorskiego kupił 51 przenośnych defibrylatorów AED. Trafią one do pociągów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i wybranych składów Przewozów Regionalnych i Szybkiej Kolei Miejskiej. Dzięki defibrylatorom będzie można pomóc podróżnym z nagłym zatrzymaniem krążenia.

więcej...

Ekologicznie i oszczędnie w województwie kujawsko-pomorskim

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji szkół i gmachów użyteczności publicznej. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzyma 11 beneficjentów.

więcej...

Partnerstwa samorządowe - przyszłość rozwoju polskich miast i gmin
Dobiega końca pięcioletni projekt Związku Miast Polskich „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego". Konferencja podsumowująca, która odbędzie się 18 października br. od 9.00 – 16.00 w hotelu Mercure, będzie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów między samorządowcami.
więcej...

  2 3 4 5 6   ...   102 >
 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

27-28 października, Warszawa, III Kongres Edukacja i Rozwój, www.kongres-edukacja.pl

27-28 października, Płock, VI Kongres Promocji Mazowsza, www.mazovia.pl

30 października, Warszawa, Uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, www.ligakrajowa.org.pl

Więcej wydarzeń...

Komentarze

»

Sprawdź co słychać w samorządowych korporacjach

»


Newsletter

»

Zamów newsletter