Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Kalendarz

»

Styczeń:

11 stycznia, Warszawa, Konferencja „Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie  i wykonanie robót budowlanych, www.grupakzp.pl

12 stycznia, Warszawa, Konferencja Certyfikowany Social Media Manager, www.kreatorzy.eu

12 stycznia, Warszawa,
Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, www.zwrp.pl

13 stycznia, Warszawa, Seminarium „Planowane inwestycje na sieci kolejowej i w transporcie miejskim”, www.tor-konferencje.pl

15 stycznia, XXV Finał WOŚP, http://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj

18 stycznia, Warszawa, Szkolenie Elektroniczne Usługi Publiczne - Jak Korzystać z EPUAP2?, www.cpi.com.pl

18 stycznia, Warszawa, Agile Business Workshops, www.gigacon.org

23-24 stycznia, Warszawa, Ochrona danych osobowych - Rola i zadania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, www.successpoint.pl

23-24 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Wartościowanie stanowisk w administracji”, www.effectgroup.pl

25 stycznia, Kraków, Elektroniczny Obieg Informacjiw Firmie, www.gigacon.org

25 stycznia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, www.kwrist.gov.pl

26 stycznia, Warszawa, konferencja "Technologie w opiece nad seniorami", www.multiexpo.pl

26-27 stycznia, Warszawa, Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji zgodnie z ISO 22301 oraz wymogami sektorowymi, www.successpoint.pl

27 stycznia, Warszawa, Szkolenie Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, www.effectgroup.pl

30 stycznia, Wrocław, Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych, www.effectgroup.pl

31 stycznia, Warszawa, "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", www.multiexpo.pl

31 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", www.multiexpo.pl

Luty:

1 lutego, Wrocław, IT w Administracji, www.gigacon.org

2 lutego, Warszawa, VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2017, www.sosexpo

6-7 lutego, Warszawa, Szkolenie „Profesjonalne wystąpienia publiczne”, www.effectgroup.pl

6-7 lutego, Warszawa, Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji (Analiza wpływu zdarzenia na Biznes - BIA) jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania (BCP) i Planu Awaryjnego (DRP), www.successpoint.pl

7 lutego, Warszawa, Warsztaty praktyczne System EZD jako system wspomagający lub podstawowy, www.cpi.com.pl

7-10 lutego, Poznań, Międzynarodowe Targi Budownictwa "Budma", www.czechtrade.pl

14 lutego, Warszawa, Rewolucyjne zmiany w Ordynacji podatkowej - Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

16-19 lutego, Katowice, 4 Design Days, www.4dd.pl

17 lutego, Warszawa, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

21 lutego, Warszawa, konferencja "Dokąd zmierza OZE w Polsce?", www.gazetaprawna.pl

21 lutego, Warszawa, Zmiany w podatkach w 2017

22 lutego, Kraków, Konferencja "Zdrowie publiczne - edukacja i profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom na przyszłość", www.rynekzdrowia.pl

22 lutego, Kraków, Data Center, www.gigacon.org

22-23 lutego, Kraków, IV Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2017, www.kdbrd.konferencjespecjalistyczne.pl

23 lutego, Warszawa, Forum: Skargi, wnioski, petycje, www.cpi.com.pl

23-24 lutego, Kraków, Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych, www.effectgroup.pl

24 lutego, Kraków, Szkolenie Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, www.effectgroup.pl

24 lutego, Wrocław, System Informacji Oświatowej - obowiązki placówek oświatowych, www.sukcescr.pl

27-28 lutego, Katowice, Szkolenie Doskonalenie kompetencji kierowniczych, www.effectgroup.pl

28 lutego, Warszawa, IT Security Trends, www.itsecuritytrends.pl

28 lutego, Warszawa, Zasady Testowania Planów Ciągłości Działania (BCP) i Planów Awaryjnych (DRP), www.successpoint.pl

28 lutego, Warszawa, XV ogólnopolska konferencja "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb", www.successpoint.pl

Marzec:

1-2 marca, Kielce, XX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki/
XV Targi Odnawialnych Źródeł Energii, www.targikielce.pl

1-2 marca, Kielce, XVIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, www.targikielce.pl

1-3 marca, Kraków, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

2 marca, Wrocław, Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

2 marca, Warszawa, IT w Ubezpieczeniach, www.gigacon.org

2-4 marca, Poznań, Tagi Branży Sportowej i Rekreacyjnej SPORT INVEST, www.sportinvest.mtp.pl

6 marca, Warszawa, 9 Forum Gospodarcze TIME, www.fgtime.pl

6 marca, Rzeszów, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

7 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, www.tor-konferencje.pl

8-9 marca, Warszawa, V Smart City Forum, www.smartcityforum.pl

9 marca, Warszawa, III Kongres Gospodarki Senioralnej, www.kigs.org.pl

9 marca, Wrocław, Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukcescr.pl

9 marca, Warszawa, IX Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych, www.cpi.com.pl

10 marca, Warszawa, Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w zarządzaniu kryzysowym jako element zarządzania ciągłością działania, www.successpoint.pl

11-12 marca, Toruń, X Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne „INVEST-TOR”, www.targitorunskie.pl

13-15 marca, Poznań, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

13-15 marca, Warszawa, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

14 marca, Warszawa, Warsztaty "Dostęp do Informacji Publicznej i Odmowa Udostępniania", www.cpi.com.pl

15-16 marca, Kołobrzeg, SPIN EXTRA - Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych, www.spin.lockus.pl

16 marca, Warszawa, Forum Samorządowe, www.obronasamorzadu.pl

16 marca, Warszawa, Seminarium „Wybór operatora krok po kroku po nowelizacji PZP oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem nowej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi”, www.tor-konferencje.pl

16 marca, Warszawa, Economic Security Forum 2017, www.econsec.pl

16 marca, Warszawa, Konferencja "Nowe wyzwania w administracji publicznej", www.multiexpo.pl

16-17 marca, Warszawa, Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji zgodnie z ISO 22301 oraz wymaganiami sektorowymi

17 marca, Poznań, Szkolenie Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, www.effectgroup.pl

17 marca, Warszawa, System Informacji Oświatowej - obowiązki placówek oświatowych, www.sukcescr.pl

20-22 marca, Kielce, Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia, www.sukcescr.pl

21-22 marca, Serock, Zgromadzenie Ogólne ZMP, www.zmp.poznan.pl

22-24 marca, Nadarzyn, Targi Publicznego Transportu Zbiorowego – Warsaw Bus 2017, www.warsawbusexpo.eu

22-24 marca, Nadarzyn, MT TSL 2017 - Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki, http://mttsl.pl/

22-24 marca, Warszawa, XV Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektronicznego i Systemów Zabezpieczeń, www.elektroinstalacje.pl

22-24 marca, Warszawa, XXV Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego Światło 2017, www.lightfair.pl

23 marca, Warszawa, Warsztaty "Doręczanie Elektroniczne w Ramach Postępowania Podatkowego, Administracyjnego i Cywilnego po Zmianie Przepisów, www.cpi.com.pl

23-24 marca, Warszawa, Forum Sportu i Biznesu, www.sportbizforum.com

24-26 marca, Wrocław, Targi Branży Budowlanej i Kamieniarskiej TARBUD, www.tarbud.wroclaw.pl

27-28 marca, Kraków, III Europejski Kongres Samorządów, www.forum-ekonomiczne.pl

28 marca, Warszawa, IT w Produkcji, www.gigacon.org

28 marca, Warszawa, Smart City - założenia i perspektywy, www.successpoint.pl

29 marca, Warszawa, Szkolenie "Wpływ Zmian w Kodekscie Cywilnym i Postępowaniu Cywilnym na Umowy w Administracji", www.cpi.com.pl

29 marca, Warszawa,
 
IT Underground, www.gigacon.org

30 marca, Wrocław, IT w Służbie Zdrowia, www.gigacon.org

31 marca, Wrocław, Wprowadzenie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego w podmiocie, www.sukcescr.pl

Kwiecień:

1-2 kwietnia, Bydgoszcz, VII edycja Targów Energii Odnawialnej TEO, www.targi-pom.com.pl

1-2 kwietnia, Toruń, IV Puchar Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej, www.almar-sport.pl

6 kwietnia, Warszawa,
Kongres Bezpieczeństwa Sieci, www.gigacon.org

6 kwietnia, Warszawa, Safe City Forum, www.tor-konferencje.pl

6-7 kwietnia, Warszawa, Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania i Planu Awaryjnego

7 kwietnia, Warszawa, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

8-9 kwietnia, Kielce, VI Targi Produktów Ekologicznych, Tradycyjnych i Naturalnych EcoTime, www.targikielce.pl

10-11 kwietnia, Poznań, 
Szkolenie „Profesjonalne wystąpienia publiczne”, www.effectgroup.pl

12 kwietnia, Warszawa, Konferencja "Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego, www.zpp.pl

18 kwietnia, Warszawa, Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukcescr.pl

21 kwietnia, Warszawa, Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych, www.effectgroup.pl

21-22 kwietnia, Warszawa, MilMedEXPO 2017 - Międzynarodowe Targi Medycyny Wojskowej i Ratunkowej

24-25 kwietnia, Warszawa, Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych, www.effectgroup.pl

25 kwietnia, Warszawa, IT w Uczelniach, www.gigacon.org

25 kwietnia, Warszawa, IV edycja konferencji "Instytucja publiczna a wykorzystanie technologii", www.successpoint.pl

25-26 kwietnia, Radom, XII Konferencja "Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne", www.abrys.pl

26-27 kwietnia, Warszawa, "Ogólnopolskie Dni Czystości", www.dni-czystosci.com.pl

26-27 kwietnia, Warszawa, Konferencja „Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości”, www.successpoint.pl

26-27 kwietnia, Wrocław, IV Konferencja „Klient w urzędzie”, www.klientgov.pl

26-28 kwietnia, Gdańsk, Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH, www.europoltech.amberexpo.pl

27-28 kwietnia, Warszawa, Szkolenie „Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi”, www.effectgroup.pl

Maj:

8-9 maja, Warszawa, Ochrona danych osobowych - Rola i zadania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

9 maja, Warszawa, XVI ogólnopolska konferencja "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb", www.successpoint.pl

9-11 maja, Kielce, XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, www.targikielce.pl

10-11 maja, Krubki-Górki k. Wołomina, 27 Forum Informatyki w Administracji, www.cpi.com.pl

11 maja, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, www.nowoczesnetechnologie.ztw.pl

11 maja, Wrocław, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

10-12 maja, Katowice, IX Europejski Kongres Gospodarczy, www.eecpoland.eu/pl

12 maja, Warszawa, Wprowadzenie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego w podmiocie, www.sukcescr.pl

15 maja, Wrocław, Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji, www.sukcescr.pl

15-16 maja, Wrocław, Szkolenie „Wartościowanie stanowisk w administracji”, www.effectgroup.pl

16-18 maja, Bydgoszcz, XXIV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, www.targi-wod-kan.pl

18-19 maja Wrocław, Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych, www.effectgroup.pl

22 maja, Warszawa, IT w Bankowości, www.gigacon.org

22-23 maja, Warszawa, Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, www.effectgroup.pl

24 maja, Warszawa, Forum Technologii w Transporcie, www.tor-konferencje.pl

24-25 maja, Warszawa, XIII Ogólnopolska konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Strategie finansowe projektów rozwojowych”, www.bgk.pl

29 maja, Warszawa, Cloud Computing, www.gigacon.org

29-30 maja, Kraków, II Krajowy Kongres Sekretarzy, www.kongressekretarzy.pl

30-31 maja, Warszawa,
Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie, www.tor-konferencje.pl

Czerwiec:

1 czerwca, Gdańsk, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

1-4 czerwca, Ostróda, Pro Defense 2017, www.pro-defense.pl

2-4 czerwca, Chorzów, Atrakcje Regionów Targi Turystyki Weekendowej, www.atrakcje-regionow.pl

5 czerwca, Warszawa, BigData, www.gigacon.org

7-9 czerwca, Kołobrzeg, III Forum Ekologiczne, www.forum-ekologiczne.pl

8 czerwca, Warszawa, Warsztaty ePUAP w praktyce, www.sukcescr.pl

8-10 czerwca, Nadarzyn, Edura 2017 - XII Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo, Zabezpieczenia i Technika Przeciwpożarowa, www.wystawa.edura.pl

8-10 czerwca, Kielce, Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO, www.targikielce.pl

12 czerwca, Poznań, Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych, www.effectgroup.pl

13 czerwca, Warszawa, IT w Logistyce, www.gigacon.org

19-20 czerwca, Wrocław, Kongres Regionów pod hasłem „Samorząd 2.0 – Pożądane Innowacje”, www.kongresregionow.pl

28 czerwca, Gdańsk, 21 Konferencja Miasta w Internecie, www.mwi.pl

Lipiec:

6-7 lipca, Wrocław, Szkolenie „Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi”, www.effectgroup.pl

7 lipca, Warszawa, Prawo pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących i planowanych, www.effectgroup.pl

10-11 lipca, Wrocław, Szkolenie „Profesjonalne wystąpienia publiczne”, www.effectgroup.pl

26-27 lipca, Warszawa, Summit EOIF GigaCon - Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, www.gigacon.org

Sierpień:

25-27 sierpnia, Poznań, II Spartakiada Samorządowa, www.spartakiadasamorzadowa.pl

23-25 sierpnia, Ostróda, Internet Banking Security, www.gigacon.org

31 sierpnia-2 września, Warszawa, ZIELEŃ TO ŻYCIE 2017 - Międzynarodowa Wystawa

Wrzesień:

4-5 września, Kraków, III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa, www.cybersecforum.eu

5-8 września, Kielce, MSPO 2017 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, www.targikielce.pl

14 września, Warszawa, Forum Lotnicze, www.forumlotnicze2017.pl

19 września, Warszawa, BIN Systemów Informatycznych, www.gigacon.org

20 września, Warszawa, IT Future Expo, www.warszawa.itfuture.pl

25 września, Warszawa, IT w Służbie Zdrowia, www.gigacon.org

28 września, Warszawa, Business Process Managment, www.gigacon.org

Październik:

4-6 października, Monachium, Expo Real Międzynarodowe targi Inwestycyjne i Nieruchomości Komercyjnych, www.exporeal.net

16 października, Warszawa, DataCenter, www.gigacon.org

17-19 października, Poznań, POL-ECO-SYSTEM Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych, www.polecosystem.pl

24 października, Łódź, Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, www.gigacon.org

26 października, Wrocław, IT w Uczelniach, www.gigacon.org

30-31 października, Warszawa, Parkingi 2017, www.tor-konferencje.pl

Listopad:

16 listopada, Kraków, IT w Przemyśle, www.gigacon.org

27-28 listopada, Warszawa, Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska, www.effectgroup.pl

23 listopada, Warszawa, IT w Administracji, www.gigacon.org

29 listopada-1 grudnia, IT Security Managment, www.gigacon.org

Grudzień:

6 grudnia, Kraków, BIN Systemów Informatycznych, www.gigacon.org

7 grudnia, Gdańsk, Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, www.gigacon.org

 
PARTNER STRATEGICZNY

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

26-27 kwietnia, Warszawa, Konferencja „Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości”, www.successpoint.pl

26-28 kwietnia, Gdańsk, 
Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH, www.europoltech.amberexpo.pl

8-9 maja, Warszawa, 
Szkolenie „Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi”, www.effectgroup.pl

Więcej wydarzeń...
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»