Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Kalendarz

»

STYCZEŃ:

8 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Zarządzanie projektem w tym projektem partnerskim współfinansowanym ze środków UE, http://frdl.mazowsze.pl/pl/583-zarzAdzanie_projektem_w_tym_projektem_partnerskim_wspOLfinansowanym_ze_SrodkOw_ue

9 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/1156-prawo_budowlane_profesjonalny_urzEdnik_dla_zrOwnowaZonego_rozwoju

12 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Problematyka ochrony zwierząt w kontekście zadań gmin”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/747-problematyka_ochrony_zwierzAt_w_kontekScie_zadaN_gminy

15 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Bezpieczeństwo dostaw wody i działania w sytuacji kryzysowej”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/626-bezpieczeNstwo_dostaw_wody_i_dziaLania_w_sytuacji_kryzysowej

17 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/624-administracyjna_kara_pieniEZna___od_1_czerwca_2017_roku

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/443-prawo_wodne_w_praktyce_administracji_samorzAdowej

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "ZAGROŻENIA TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. NARZĘDZIA SMART CITY W OBRONIE PRZED ZAGROŻENIAMI", http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/zk/formularz_pr10.php

24-26 stycznia, Kraków, Konferencja „Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych”, http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/konferencje-2015/odpowiedzialnosc-za-gromadzenie-i-wydatkowanie-srodkow-publicznych/

30 stycznia, Warszawa, Seminarium „Rozwiązania informatyczne w administracji w świetle wymagań prawnych – podejście praktyczne” http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/riwa/formularz_cc.php

30 stycznia, Warszawa, Konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, http://pirbinstytut.pl/index.php/zarzadzanie-kryzysowe-w-polsce-30-01-2018

31 stycznia, Warszawa, Forum Transportu Publicznego, http://pirbinstytut.pl/index.php/forum-transportu-publicznego-31-01-2018

30 stycznia – 2 lutego, Poznań, INFRATEC 2018 - Międzynarodowe Targi Technologii i Materiałów dla Budownictwa Infrastrukturalnego, http://www.intermasz.pl/pl/

31 stycznia – 2 lutego, Warszawa,  XXVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2018, http://www.lightfair.pl/strony.strona.84.0.html

Luty:

1 lutego, Warszawa, VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOS EXPO, http://www.sosexpo.ztw.pl/pl/imprezy_towarzyszace/program_konferencji

2 lutego, Warszawa, Szkolenie „Działalność biura rady gminy (powiatu) w praktyce funkcjonowania jednostki, http://frdl.mazowsze.pl/pl/773-dziaLalnoSC_biura_rady_gminy_powiatu_w_praktyce_funkcjonowania_jednostki_samorzAdowej

7 lutego, Warszawa, Szkolenie „Ustawa o rzeczach znalezionych – zadania dla powiatów”, http://frdl.mazowsze.pl/pl/680-ustawa_o_rzeczach_znalezionych_%E2%80%93_zadania_dla_powiatOw

8 lutego, Warszawa, Debata samorządowa pod hasłem „U-space: trzeci wymiar miasta. UE – samorządy – drony”, http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/sprytne-drony-w-inteligentnym-mie-cie-zapraszamy-na-debat

7-9 lutego, Warszawa, REMADAYS 2018 - Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii, http://remadays.com/pl/strona-glowna/

9-11 lutego, Poznań, TOUR SALON 2018 - Targi Regionów i Produktów Turystycznych, http://www.tour-salon.pl/pl/

9-11 lutego, Poznań, SURVIVAL FORCE EXPO 2018 - Targi Wyposażenia Survivalowego i Militarnego, http://www.survivalforce.pl/pl/o_targach/

14 lutego, Wrocław, Kongres Pożarnicrwa FIRE/EXPO 2018, http://www.dndproject.com.pl/konferencje/250-rejestracja-kongres-pozarnictwa-fire-2017

15 lutego, Warszawa, XVIII Ogólnopolska konferencja „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”, http://successpoint.pl

20-21 lutego, Sosnowiec, INDUSTRYmeeting 2018 - Targi Technologii Przemysłowych, http://www.exposilesia.pl/industrymeeting/pl/

20-23 lutego, Gdańsk, XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy, http://edroga.pl/patronaty-wydarzenia/20-23-ii-2018-xv-miedzynarodowy-zimowy-kongres-drogowy-171114695

21-23 lutego, Licheń k. Konin, Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych -

technologie, realizacja inwestycji, finansowanie, http://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2018/

22-24 lutego, Poznań, GARDENIA 2018 - Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu, http://gardenia.mtp.pl/pl/#

23-25 lutego, Łódź, INTERBUD 2018 - Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, https://www.targi.com/index.php?idp=13&id_imp=intinterbud08

27 lutego, Warszawa, Szkolenie „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja kryzysowa, http://successpoint.pl

27 lutego, Warszawa, Seminarium "Mechanizmy władzy w samorządzie"

27-28 lutego, Rzeszów, EDU SALON 2018 - Podkarpackie Targi Edukacyjne, http://edukacja.targirzeszowskie.pl

28 lutego – 1 marca, Kielce, ENEX–Nowa Energia 2018 - Targi Odnawialnych Źródeł Energii, http://www.targikielce.pl/pl/xxi-miedzynarodowe-targi-energetyki-i-elektrotechniki-br-xvi-targi-odnawialnych-zrodel-energii,14586/patronaty,14622.htm

28 lutego – 1 marca, Kielce, EKOTECH 2018 - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, http://www.targikielce.pl/pl/targi-ekologiczne-ochrona-srodowiska-i-gospodarowanie-odpadami,10404,d.htm

MARZEC:

1 marca, Warszawa, IT Security Trends, http://itsecuritytrends.pl/

1-2 marca, Żywiec, XLI Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosci/zgromadzenie-ogolne-zmp-w-zywcu

2-4 marca, Sosnowiec, Targi SIBEX 2018 – Nowoczesny Dom i Ogród, http://www.exposilesia.pl/sibex/pl/

2-4 marca, Sosnowiec, Targi Ekologicznego Ogrzewania EkoCiepło 2018, http://www.exposilesia.pl/ekocieplo/pl/

7 marca, Zamość, Konferencja na temat gospodarki obiegu zamkniętego w miastach, https://www.wwf.pl

8 marca, Katowice,
Konkurs dla JST Zdrowy Samorząd, http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Wybieramy-zdrowy-samorzad-zglos-udzial-w-konkursie,178855,8.html

8-10 marca, Katowice, III Kongres Wyzwań Zdrowotnych http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/iii-kongres-wyzwan-zdrowotnych-juz-w-marcu-2018,23629.html

8-11 marca, Warszawa, WIATR i WODA 2018 - Targi Sportów Wodnych i Rekreacji, https://www.targi.com/index.php?idp=13&id_imp=murwiatrwd

13-14 marca, Warszawa, VII edycja Smart City Forum, http://smartcityforum.pl/

14 marca, Warszawa, Konferencja „Nowe wyzwania w administracji publicznej”, http://pirbinstytut.pl/index.php/nowe-wyzwania-w-administracji-publicznej

14-16 marca, Warszawa, CrimeLab 2018 - Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej, http://crimelab.pl/

15 marca, Warszawa, Economic Security Forum ECONSEC 2018, http://econsec.pl/

15 marca, Warszawa, Konferencja Optymalizacja wydatków - elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie drukiem, http://successpoint.pl

15-17 marca, Poznań, SALMED 2018 - Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego, http://www.salmed.pl/pl/#

16-18 marca, Sosnowiec, EXPOShooting 2018 - Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu, http://www.exposilesia.pl/exposhooting18/1/16/pl/

21 marca, Warszawa, Konferencja „Miasta Zrównoważone”, http://greenwarsawconferences.org.pl/rejestracja/

21-23 marca, Nadarzyn, INVESTATE POLAND 2018 - TARGI TERENÓW INWESTYCYJNYCH, http://www.investate-poland.eu/

21-23 marca, Nadarzyn, Warsaw Bus 2018 - Targi Publicznego Transportu Zbiorowego, http://warsawbusexpo.eu/

22 marca, Warszawa, SPORTBIZ EXPO 2018, http://www.sportbizforum.com/pl/

22-23 marca, Poznań, EDUTEC 2018- Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, http://edutec.mtp.pl/pl/

23 marca, Kraśnik, Krajowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa"

26 marca, Sośnicowice (k. Gliwic), szkolenie pt: „Wybrane aspekty uprawnień straży gminnych z zakresu prawa o ruchu drogowym”, http://www.krksmg.pl

27 marca, Gliwice, konferencja „Dronem w smog”, http://www.krksmg.pl

26-27 marca, Wrocław, III Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego, http://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/samorzad/

Kwiecień:

6-7 kwietnia, Bydgoszcz, BHP-BUD 2018 - Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie, https://targi.com/index.php?idp=13&id_imp=tpombhp

9 kwietnia, Warszawa, Konferencja "Bezpieczeństwo imprez masowych. Postępowanie na wypadek ataków terrorystycznych", https://www.instytutpwn.pl

10 kwietnia, Warszawa, Kongres Bezpieczeństwa Sieci, http://gigacon.org/event/kbs_waw_18/

10-11 kwietnia, Warszawa, XXIII Zgromadzenie Ogólne ZPP, www.zpp.pl

11-12 kwietnia, Lublin, V Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, http://www.oswiataprzyszlosci.pl/

12-14 kwietnia, Nadarzyn, ICT Live 2018 – Międzynarodowe Targi i Kongres IT&Mobile, https://warsawexpo.eu/wydarzenie/ict-live/

13-15 kwietnia, Wrocław, Kongres „Nowy Samorząd”, https://nowysamorzad.pl/

19-20 kwietnia, Rzeszów, 18 edycja Kongresu Profesjonalistów PR, www.kongresprofesjonalistow.pl

20-22 kwietnia, Kraków, 46.Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA 2018, www.centrumtargowe.com.pl

23-26 kwietnia, Poznań, Securex Poland – Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń, http://www.securex.pl/pl/

23-26 kwietnia, Poznań, EXPOPOWER 2018 - Międzynarodowe Targi Energetyki, http://www.expopower.pl/pl/

24 kwietnia, Warszawa, konferencja Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT, http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-sieci

24-25 kwietnia, Sosnowiec, SilesiaKOMUNIKACJA 2018 - Targi Transportu Publicznego, http://www.exposilesia.pl/silesiakomunikacja

24-25 kwietnia, Gdańsk, V edycja konferencji KLIENT W URZĘDZIE, https://klientgov.pl/

24-26 kwietnia, Poznań, SAWO 2018 - Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa, http://sawo.mtp.pl/pl/

26 kwietnia, Warszawa, Konferencja IT w Uczelniach GigaCon, www.gigacon.org

26-27 kwietnia, Kraków, IV Europejski Kongres Samorządowy, http://www.forum-ekonomiczne.pl/iv-europejski-kongres-samorzadow/

Maj:

8-9 maja, Kielce, Konferencja „Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych”, www.targikielce.pl

8-10 maja, Kielce, XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm

14-15 maja, Kielce, INNO-TECH EXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii, http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm

14-15 maja, Gdynia, III Krajowy Kongres Sekretarzy JST, http://kongressekretarzy.pl

14-16 maja, Katowice,
X Europejski Kongres Gospodarczy, http://www.eecpoland.eu/pl/katalog.html

16-17 maja, Ostróda, „Bezpieczne Mazury”, http://bezpieczne-mazury.pl/#partners

17-18 maja, Tychy, Kongres dla rzeczników prasowych, redaktorów prasy miejskiej i biur promocji, http://www.zmp.poznan.pl

17-18 maja, Kozienice, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce - Finansowe i prawne problemy optymalizacji dochodów i wydatków, http://unikonferencje.pl

22 maja, Warszawa, II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Wybory Samorządowe – Samorządowe Wybory”, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScANDc9MrP9lflrfPei1S8W5slljqcHsEIxHsk8fIYKLg7vPA/viewform

22-23 maja, Warszawa, XI Polski Kongres ITS, http://pkits.pl/

24 maja, Wrocław, Konferencja „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, http://pirbinstytut.pl/index.php/kooperacja-sluzb-ratunkowych-24-05-2018

24 maja, Wrocław, Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych, http://gigacon.org/event/bin_wro_18/

24-25 maja, Gniew, 13. konferencja Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, http://www.abrys.pl

25 maja, Warszawa, Gala "Super Samorząd 2018", https://www.maszglos.pl/o-nas/nagroda-super-samorzad/

CZERWIEC:

5 czerwca, Warszawa, Kongres Monitoringu Wizyjnego, https://floweffect.pl/monitoring/

5-6 czerwca, Bydgoszcz, III Międzynarodowy Kongres Branży Wod-Kan ENVICON Water, http://abrys.enviconwater.pl

5-7 czerwca, Bydgoszcz, WOD-KAN 2018 - Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji, https://targi.com/index.php?idp=13&id_imp=igwpwk

5-8 czerwca, Poznań, Nauka dla Gospodarki 2018, http://www.itm-polska.pl/pl/

6 czerwca, Warszawa, Big Data, http://gigacon.org/event/bigdata_18/

7-10 czerwca, Ostróda, PRO DEFENSE 2018, http://pro-defense.pl/#Aktualnosci

7-9 czerwca, Kielce, IFRE-EXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych, http://www.targikielce.pl/pl/ifre.htm

7-9 czerwca, Kielce, II Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, http://www.targikielce.pl/pl/work-safety-expo.htm

12 czerwca, Warszawa, Konferencja "Innowacyjna Gmina", https://greenwarsawconferences.org.pl

11-13 czerwca, Kielce,
EXPOSITIO 2018 - Europejski Salon Nowych Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego, https://www.targikielce.pl/pl/expositio.htm

12-13 czerwca, Jachranka, I Krajowy Kongres Forów Skarbników JST, http://www.kongresskarbnikow.pl

15 czerwca, Warszawa, Konferencja Europolis. Miasto Obywatelskie, http://europolis.schuman.pl/

19-20 czerwca, Poznań, XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.zgwrp.pl

25-26 czerwca, Gdynia, Forum Gospodarcze Wizja Rozwoju, http://wizjarozwoju.pl/

25-27 czerwca, Gdańsk, BALT-MILITARY-EXPO 2018 - Bałtyckie Targi Militarne, http://baltmilitary.amberexpo.pl/

25-27 czerwca, Gdańsk, RESCUE EXPO 2018 - Międzynarodowa Konferencja oraz Wystawa Ratownictwa Medycznego, http://rescueexpo.amberexpo.pl/title,RESCUE_EXPO,pid,2153.html

LIPIEC:

4 lipca, Warszawa, konferencja "Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych", http://pirbinstytut.pl/index.php/systemy-wspierajace-organizacje-akcji-ratunkowych-4-07-2018

11 lipca, Warszawa, Konferencja "RODO w praktyce", https://floweffect.pl/rodo/

17 lipca, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

20 lipca, Warszawa, Szkolenie "Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika", http://frdl.mazowsze.pl

26 lipca, Warszawa, Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2018, http://fire-expo.pl/

31 lipca, Warszawa, Szkolenie "Najnowsze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, http://frdl.mazowsze.pl/

SIERPIEŃ:

2 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym", http://frdl.mazowsze.pl/pl

6 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Rachunkowość jednostek oświatowych po reformie oświaty", http://frdl.mazowsze.pl/

17 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych", http://frdl.mazowsze.pl/

24 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej, http://frdl.mazowsze.pl/

28 sierpnia, Warszawa, Szkolenie "Samorządowa i firmowa strona na facebooku bez tajemnic", http://frdl.mazowsze.pl/

30 sierpnia, Warszawa, Forum Transoprtu Publicznego, http://pirbinstytut.pl/index.php/forum-transportu-publicznego-30-08-2018

Wrzesień:

4-6 września, Kraków, 22. Międzynarodowa Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami, http://www.abrys.pl

4-7 września, Kielce, MSPO 2018 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, http://www.targikielce.pl/pl/mspo.htm

6 września, Warszawa, Konferencja "Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań", http://successpoint.pl/ochrona-zdrowia-2018-2

6-8 września, Warszawa, ZIELEŃ TO ŻYCIE 2018 - Międzynarodowa Wystawa, https://www.zielentozycie.pl/index.php/pl/

6-9 września, Gorlice, XIII Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów, http://www.gorlice.pl

11 września, Warszawa, Konferencja "Optymalizacja wydatków - elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie drukiem", http://successpoint.pl/obieg_dokumentow2018_2

11-13 września, Łódź, 16. Konferencja „Odpady medyczne i efektywne zarządzenie jednostką służby zdrowia”, http://www.abrys.pl/konferencje-i-szkolenia/

12 września, Warszawa, 23 seminarium Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo - Współpraca Służb Ratunkowych z Lokalną Administracją Podczas Zdarzeń o Znamionach Katastroficznych, https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=220

12-13 września, Warszawa, FestiwalMarketingu.pl 2018, https://festiwalmarketingu.pl/

20 września, Warszawa, Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych, http://gigacon.org/event/bin_waw_18/

21-23 września, Bielsko-Biała, INSTAL-SYSTEM 2018 - Targi Technik Grzewczych i Zielonych Energii, http://www.targibielskie.pl/20-targi-technik-grzewczych-i-zielonych-energii-instal-system-2018

24-25 września, Poznań, VI Polski Kongres Przedsiębiorczości, http://polskikongres.pl/

26 września, Warszawa, Konferencja "Workflow & Document Management Trends", ttp://workflowtrends.pl/

26 września, Warszawa, Konferencja "Nowoczesna kancelaria i dział prawny - bezpieczeństwo danych, obieg dokumentów i zarządzanie sprawami", http://successpoint.pl/nowoczesna_kancelaria_2018_2

27-28 września, Warszawa, Międzynarodowa konferencja "Innowacyjne Eco-Miasto 2018", https://gridw.pl/innowacyjneecomiasto18

26-28 września, Warszawa, Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej 2018, https://warsawexpo.eu/wydarzenie/miedzynarodowe-targi-branzy-komunalnej/

PAŹDZIERNIK:

3-4 października, Białystok, Wschodni Kongres Gospodarczy, http://www.wschodnikongres.eu/2018/pl/sesje/

3-4 października, Płock, Międzynarodowe Forum PPP, http://plockppp.eu/

4-6 października, Kraków, Targi Seniora 2018, http://targiseniora.krakow.pl/pl/edycja-2018.html

8-10 października, Monachium, Targi Nieruchomości Expo Real, https://www.exporeal.net/index.html

10 października, Warszawa, Konferencja "Smart Company - Automatyzacja", https://gigacon.org/event/smartcompany/

16 października, Warszawa, Smart Buildings & Smart Cities, www.greenwarsawconferences.org.pl

17 października, Warszawa,
Konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem", http://pirbinstytut.pl/index.php/zarzadzanie-kryzysowe-w-polsce-17-10-2018

18-19 października, Siedlce, IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, http://osg2018.pl/

19-20 października, Poznań, VIVA SENIORZY! 2018 - Aktywność. Zdrowie. Profilaktyka, http://www.vivaseniorzy.pl/pl/

21 października, Warszawa, XXI edycja Nagrody im. Grzegorza Palki, http://www.ligakrajowa.org.pl

23-25 października, Kielce, TRANSEXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, https://www.targikielce.pl/pl/transexpo.htm

23-25 października, Poznań, POL-ECO SYSTEM 2018 - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, http://www.polecosystem.pl/pl/o_targach_polecosystem/

24 października, Warszawa, Konferencja "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń"

24 października, Kraków, Data Center, http://gigacon.org/event/dc_krk_18/

25-26 października, Rzeszów, VIII Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, http://www.podkarpackie.org.pl/

LISTOPAD:

14-15 listopada, Łódź, II Targi Zatowarowania Centrów i Sklepów Ogrodniczych gardenCONTRACTING, http://www.targi.lodz.pl

15 listopada, Warszawa,
„Smart City – założenia i perspektywy”, http://successpoint.pl/smart-2018-warszawa#zarejestruj-si%C4%99

17 listopada, Siedlce, II edycja Mistrzostw Polski Samorządowców w Runmaggedonie, https://www.runmageddon.pl/regulaminy

19-21 listopada, Toruń, X Forum Finansów Publicznych, http://www.forum.finansepubliczne.pl/

21 listopada, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej, https://www.zpp.pl/artykul/1200-ogolnopolska-konferencja-pcpr-i-oik-21-listopada-br-warszawa

22 listopada, Warszawa, Konferencja "IT w administracji", https://gigacon.org/event/it-w-administracji-warszawa/

22-24 listopada, Warszawa, TT WARSAW 2018 - Międzynarodowe Targi Turystyczne, http://ttwarsaw.pl/pl/

28 listopada, Warszawa, KWRiST, http://kwrist.mswia.gov.pl/

28-30 listopada, Warszawa, Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon Environment, http://envicon.abrys.pl/

28-29 listopada, Ostróda, ENERGY EXPO ARENA 2018, http://www.energyexpo.pl/

GRUDZIEŃ:

3-4 grudnia, Warszawa, Forum Bankowo-Samorządowe 2018, https://konferencje.alebank.pl/

5-6 grudnia, Warszawa, Konferencja naukowa "Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi", http://www.irwirpan.waw.pl

6-7 grudnia, Jastków k. Lublina, Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego

11-13 grudnia, Serock, Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP, https://zwrp.pl/pl/kalendarz-wydarzen/zapowiedzi-wydarzen/wydarzenie/200-posiedzenie-konwentu-marszalkow-wojewodztw-rp.html

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

17 grudnia, Warszawa, Szkolenie Inwestycje w pasie drogi publicznej prawo i praktyka. Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»