Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Pomoc finansowa dla lubelskich samorządów

Minister Mariusz Błaszczak odwiedził woj. lubelskie, aby wręczyć samorządowcom promesy wsparcia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na prośbę straży pożarnej podczas spotkania dokonano też symbolicznego przekazania pojazdów i sprzętu, których zakup był dofinansowany z budżetu państwa w 2016 r.

więcej...

Polityka spójności spoiwem Unii Europejskiej

Zwiększenie inwestycji w celu wyrównywania poziomów rozwoju i zachęcania regionów oraz miast do stwarzania obywatelom lepszych warunków do działania i poprawy jakości życia, powinno stanowić kluczową odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, także w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa.

więcej...

III Europejski Kongres Samorządów - największe spotkanie elit regionalnych
Na cztery tygodnie przed rozpoczęciem III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie (27-28 marca) na konferencję zgłosiło się blisko tysiąca przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji publicznej, rządów, parlamentów, organizacji pozarządowych i mediów z całej Europy.
więcej...

Tadeusz Wrona komentuje: Śmierdzący temat
Do ważnych osiągnięć samorządów gminnych należy z pewnością konsekwentne inwestowanie w rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych. Inwestycje te zmieniły znacząco poziom życia oraz wpłynęły na zwiększenie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza w zupełnie zaniedbanych pod tym względem przed rokiem 1990 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

więcej... [KOMENTARZE (1)]

Rząd decyduje o ochronie zabytków

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Generalny Konserwator Zabytków będzie miał decydujący wpływ na obsadę stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.


więcej...

Agata Dąmbska komentuje: Likwidacja II tury wyborów
Partia rządząca zdecydowała się wypuścić kolejny balon próbny, testujący wytrzymałość samorządów: od dwóch dni opinię publiczną elektryzuje przeciek o planowanej likwidacji drugiej tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wykluczenie z rejestrowania list wyborczych na poziomie powiatów innych komitetów niż partyjne.

więcej...

1,5 mln zł na rozwój rybackich grup działania

Pięć zachodniopomorskich Rybackich Lokalnych Grup Działania otrzyma ponad 1,5 mln zł wsparcia w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”. Środki te pomogą w funkcjonowaniu, zwiększeniu zatrudnienia czy podnoszeniu kwalifikacji członków grup.

więcej...

Solec Kujawski zabezpieczony przed powodzią

Zakończyła się modernizacja wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo. Był to drugi etap umocnienia obwałowania, chroniącego przed zalaniem przez Wisłę tereny położone w gminie Solec Kujawski. Wartość inwestycji to ponad 640 tysięcy złotych.

więcej...

Nowe wyzwania w administracji publicznej
Instytucje administracji publicznej muszą mierzyć się ze stałym rozwojem technologii. Coraz więcej obywali korzysta z możliwości jakie daje Internet. E-administracja to dla wielu osób ogromne udogodnienie - bez wychodzenia z domu, mogę załatwić wiele spraw. Dlatego widoczny jest ciągły wzrost urzędów, które inwestują w nowe rozwiązania i systemy, podnosząc komfort w usługach publicznych wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli, jednocześnie obniżając koszty obsługi.
więcej...

Bart Somers najlepszym burmistrzem na świecie

Bart Somers, burmistrz Mechelen i przewodniczący Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) w Europejskim Komitecie Regionów, został laureatem konkursu Burmistrz Świata za 2016 r.

więcej...

Wadim Tyszkiewicz: Nie mieliśmy szans na rzetelny wyrok TK
Z prezydentem Nowej Soli rozmawiamy o tym dlaczego samorządowcy tuż przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego wycofali wniosek dotyczący dochodów JST oraz o ewentualnych konsekwencjach niekorzystnego wyroku w tej sprawie.

więcej...

Do Krakowa przyjedzie ponad 4 tys. lekarzy rodzinnych

W 2018 roku Kraków będzie gospodarzem najbardziej prestiżowego zjazdu lekarzy rodzinnych z całego świata. W rywalizacji o miejsce europejskiego kongresu stolica Małopolski wygrała z Atenami i Bratysławą. Do Krakowa przyjadą lekarze rodzinni z ponad 100 krajów, głównie Europy Zachodniej oraz krajów Skandynawskich, a także Australii i Stanów Zjednoczonych.


więcej...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Zmiany w szkolnictwie zawodowym związane z reformą oświaty to główna tematyka konferencji prasowej z udziałem Sylwestra Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego i Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

więcej...

Mocne strony Polskich gmin

Mimo tak łatwego dostępu do wiedzy nadal dociera do nas zbyt mało ważnych informacji o zaletach naszych rodzimych miejscowości bądź tych znajdujących się w pobliżu. Nie jesteśmy świadomi jak bogatą ofertę kulturalną czy turystyczną posiada nasza gmina. Organizatorzy Programu „Przyjazna Polska” chcą na trwałe zmienić postrzeganie Polski. Dzięki certyfikacjom tematycznym poznajemy cechy i elementy wyróżniające gminy spośród innych samorządów, a niejednokrotnie są one zaskakujące.


więcej... [KOMENTARZE (27)]

Inwestycja w Biskupcu za niemal 800 mln zł

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna zyskała nowego inwestora. Horizont Project Development Sp. z o.o. wybuduje od podstaw w Biskupcu zakład przetwórstwa drewna. Całkowity koszt inwestycji to 789 mln zł.

więcej...

Cz. Tomalik komentuje: W gminach i regionach widać bojowe nastawienie 
Na podstawie oświadczenia najodważniejszej wójt gminy Zgromadzenie naszego Związku uchwali za parę dni stanowisko wyrażające sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz.

więcej...

Funkcjonowanie USC wymaga wsparcia finansowego

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zapoznała się z oceną wykonywania zadań zleconych przez samorządy i sposób naliczania dotacji na zadania zlecone, na przykładzie urzędów stanu cywilnego.


więcej...

Sopocka policja o skróceniu godzin otwarcia lokali

W związku z wieloma sygnałami od mieszkańców centrum Sopotu, Komendant Miejski Policji w Sopocie podjął decyzję o złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Sopotu o rozważenie możliwości wniesienia uchwały przez Radę Miasta Sopotu w sprawie ograniczenia działalności lokali rozrywkowych do godziny 3:00.


więcej...

Jak stworzyć bezpieczne miasto? 
Dynamiczny rozwój miast, zarówno w Polsce jak i całej Europie, sprawia że kwestie zapewnienia bezpieczeństwa ich mieszkańcom urastają do rangi absolutnych priorytetów. O tym jak można stworzyć bezpieczne miasto przedstawiciele samorządów i środowisk eksperckich rozmawiać będą już 6 kwietnia w Warszawie podczas konferencji Safe City Forum.
więcej...

Poznaj treść Karty Samorządności

Zdaniem przedstawicieli Związku Miast Polskich zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa.

więcej... [KOMENTARZE (8)]

< 1 2 3 4 6 7 8 9 10   ...   115 >
 
PARTNER STRATEGICZNY

»

Wydarzenia w najbliższym czasie

»

26-27 kwietnia, Warszawa, Konferencja „Kreator Bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości”, www.successpoint.pl

26-28 kwietnia, Gdańsk, 
Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH, www.europoltech.amberexpo.pl

8-9 maja, Warszawa, 
Szkolenie „Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi”, www.effectgroup.pl

Więcej wydarzeń...
Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»