Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Czytaj więcej »

 
Aktualności

»


Sukces V Smart City Forum
8-9 marca 2017 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się V edycja Smart City Forum, platformy dialogu i współpracy biznesu z administracją  centralną i lokalną, która pozwala na świadomą dyskusję oraz efektywną wymianę opinii i doświadczeń w zakresie inteligentnych miast. Forum daje również możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, administracji rządowej oraz znanymi ekspertami.

więcej...

Cz. Tomalik: Co niesłusznie zabrane - trzeba zwrócić 
Po ponownym wyborze Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej jest mi łatwiej pisać o rozwiązywaniu trudnych problemów, bo powiało wiosną. A odzyskanie utraconych terenów przez podopolskie gminy niewątpliwie jest trudne, ale nie niewykonalne.

więcej...

ZMP przeciw niekontrolowanej wycince drzew

Związek Miast Polskich w podjętym stanowisku apeluje do rządu i parlamentarzystów o podjęcie w trybie pilnym działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w części dotyczącej wycinki drzew.


więcej...

W obronie podopolskich gmin

Związek Gmin Śląska Opolskiego przyjął trzy stanowiska wyrażające poparcie dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.

więcej...

ZPP: potrzebny jest nowy system dochodów JST

Dywersyfikacja źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie roli dochodów własnych, przyznanie powiatom władztwa podatkowego – to niektóre z postulatów Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich zawartych w stanowisku z 6 marca br.

więcej...

Gmina przydzieli repatriantowi osobę wspierającą

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra – członka Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów.

więcej...

Dobry stan techniczny opon zwiększa bezpieczeństwo
Jak podaje policja, aż 21 proc. wśród wszystkich wypadków, których przyczyną jest niesprawność techniczna aut, spowodowanych jest awariami układu kierowniczego oraz złym stanem opon. Ze względu na fakt, że opony są jedynym elementem łączącym auto z nawierzchnią, sprawne ogumienie jest warunkiem koniecznym dla dopuszczenia pojazdów, w tym ciężarówek, do ruchu. 


więcej...

Pomoc finansowa dla lubelskich samorządów

Minister Mariusz Błaszczak odwiedził woj. lubelskie, aby wręczyć samorządowcom promesy wsparcia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na prośbę straży pożarnej podczas spotkania dokonano też symbolicznego przekazania pojazdów i sprzętu, których zakup był dofinansowany z budżetu państwa w 2016 r.

więcej...

Polityka spójności spoiwem Unii Europejskiej

Zwiększenie inwestycji w celu wyrównywania poziomów rozwoju i zachęcania regionów oraz miast do stwarzania obywatelom lepszych warunków do działania i poprawy jakości życia, powinno stanowić kluczową odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, także w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa.

więcej...

III Europejski Kongres Samorządów - największe spotkanie elit regionalnych
Na cztery tygodnie przed rozpoczęciem III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie (27-28 marca) na konferencję zgłosiło się blisko tysiąca przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji publicznej, rządów, parlamentów, organizacji pozarządowych i mediów z całej Europy.
więcej...

Tadeusz Wrona komentuje: Śmierdzący temat
Do ważnych osiągnięć samorządów gminnych należy z pewnością konsekwentne inwestowanie w rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych. Inwestycje te zmieniły znacząco poziom życia oraz wpłynęły na zwiększenie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza w zupełnie zaniedbanych pod tym względem przed rokiem 1990 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

więcej... [KOMENTARZE (1)]

Rząd decyduje o ochronie zabytków

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Generalny Konserwator Zabytków będzie miał decydujący wpływ na obsadę stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.


więcej...

Agata Dąmbska komentuje: Likwidacja II tury wyborów
Partia rządząca zdecydowała się wypuścić kolejny balon próbny, testujący wytrzymałość samorządów: od dwóch dni opinię publiczną elektryzuje przeciek o planowanej likwidacji drugiej tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wykluczenie z rejestrowania list wyborczych na poziomie powiatów innych komitetów niż partyjne.

więcej...

1,5 mln zł na rozwój rybackich grup działania

Pięć zachodniopomorskich Rybackich Lokalnych Grup Działania otrzyma ponad 1,5 mln zł wsparcia w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”. Środki te pomogą w funkcjonowaniu, zwiększeniu zatrudnienia czy podnoszeniu kwalifikacji członków grup.

więcej...

Solec Kujawski zabezpieczony przed powodzią

Zakończyła się modernizacja wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo. Był to drugi etap umocnienia obwałowania, chroniącego przed zalaniem przez Wisłę tereny położone w gminie Solec Kujawski. Wartość inwestycji to ponad 640 tysięcy złotych.

więcej...

Nowe wyzwania w administracji publicznej
Instytucje administracji publicznej muszą mierzyć się ze stałym rozwojem technologii. Coraz więcej obywali korzysta z możliwości jakie daje Internet. E-administracja to dla wielu osób ogromne udogodnienie - bez wychodzenia z domu, mogę załatwić wiele spraw. Dlatego widoczny jest ciągły wzrost urzędów, które inwestują w nowe rozwiązania i systemy, podnosząc komfort w usługach publicznych wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli, jednocześnie obniżając koszty obsługi.
więcej...

Bart Somers najlepszym burmistrzem na świecie

Bart Somers, burmistrz Mechelen i przewodniczący Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) w Europejskim Komitecie Regionów, został laureatem konkursu Burmistrz Świata za 2016 r.

więcej...

Wadim Tyszkiewicz: Nie mieliśmy szans na rzetelny wyrok TK
Z prezydentem Nowej Soli rozmawiamy o tym dlaczego samorządowcy tuż przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego wycofali wniosek dotyczący dochodów JST oraz o ewentualnych konsekwencjach niekorzystnego wyroku w tej sprawie.

więcej...

Do Krakowa przyjedzie ponad 4 tys. lekarzy rodzinnych

W 2018 roku Kraków będzie gospodarzem najbardziej prestiżowego zjazdu lekarzy rodzinnych z całego świata. W rywalizacji o miejsce europejskiego kongresu stolica Małopolski wygrała z Atenami i Bratysławą. Do Krakowa przyjadą lekarze rodzinni z ponad 100 krajów, głównie Europy Zachodniej oraz krajów Skandynawskich, a także Australii i Stanów Zjednoczonych.


więcej...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Zmiany w szkolnictwie zawodowym związane z reformą oświaty to główna tematyka konferencji prasowej z udziałem Sylwestra Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego i Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

więcej...

< 1 3 4 5 6 7   ...   112 >
 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

22-24 marca, Nadarzyn, Targi Publicznego Transportu Zbiorowego – Warsaw Bus 2017, www.warsawbusexpo.eu

22-24 marca, Warszawa, XXV Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego Światło 2017, www.lightfair.pl

24-26 marca,
Wrocław, Targi Branży Budowlanej i Kamieniarskiej TARBUD, www.tarbud.wroclaw.pl

Więcej wydarzeń...
Felietoniści

»

Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»


Newsletter

»

Zamów newsletter