Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Polityka senioralna wyzwaniem dla samorządów

Statystyki pokazują, że w 2050 roku tylko w Małopolsce seniorzy będą stanowić ok. 35 proc. mieszkańców. Dlatego starzenie się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej i socjalnej oraz finansów publicznych. 


O zagrożeniach będących efektem zmian demograficznych i o tym, jakie inicjatywy podejmuje się na rzecz seniorów rozmawiali przedstawiciele województ podczas Konwentu Marszałków. Jak zauważył odpowiedzialny w zarządzie województwa małopolskiego za politykę senioralną wicemarszałek Wojciech Kozak, w Małopolsce seniorzy żyją dłużej niż w innych regionach naszego kraju – kobiety średnio 82,4 lata, a mężczyźni 75,1 lat. Dla porównania dane dla Polski są o około rok gorsze: kobiety żyją średnio 81,6 lat, natomiast mężczyźni 73,6 lat. To powoduje, że w 2015 roku wśród mieszkańców województwa było 515 tys. osób, które przekroczyły 65. rok życia. Perspektywa na kolejne lata nie pozostawia wątpliwości – tendencja starzenia się społeczeństwa nadal się utrzyma. Liczba osób 65+ w Małopolsce nadal będzie rosnąć - w 2020 r. będzie ich blisko 600 tysięcy, a w 2050 r. już ponad milion.

Rosnąca liczba osób starszych i niesamodzielnych wymaga tworzenia coraz to nowych metod opieki nad nimi. Dla seniorów, którzy z różnych przyczyn nie mogą być hospitalizowani czy zatrzymani w domach opieki społecznej Małopolska rozwija nowatorski program teleopieki. Ta forma opieki nad najstarszymi i niesamodzielnymi cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W Małopolsce na jego rozwój przeznaczyliśmy 7,5 mln euro z naszego regionalnego programu operacyjnego. Taką formę opieki nad osobami niesamodzielnymi nazywamy „aniołem stróżem”, bo w ten sposób możemy zapewnić im nieustanną ochronę przy jednoczesnym umożliwieniu im przebywania w ich środowisku – dodał wicemarszałek Kozak.

Również na szczeblu centralnym podejmowane są działania skierowane do seniorów. Jednym z nich jest „Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015” – dokument, który zawiera diagnozę sytuacji osób starszych i niesamodzielnych w naszym kraju. Innymi inicjatywami skierowanymi do tej grupy osób są też rządowe programy na rzecz aktywności osób starszych: ASOS, Senior+ oraz projekt Bezpieczny i aktywny senior nastawiony na edukowanie najstarszych osób i informowanie ich o potencjalnych zagrożeniach, jak chociażby głośne wyłudzanie pieniędzy tzw. metodą na wnuczka.

Źródło: www.malopolska.pl

2017-04-11 08:44:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

20-22 kwietnia, Kraków, 46.Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA 2018, www.centrumtargowe.com.pl

24 kwietnia, Warszawa,
konferencja Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT, http://pirbinstytut.pl

24-25 kwietnia, Sosnowiec, SilesiaKOMUNIKACJA 2018 - Targi Transportu Publicznego, http://www.exposilesia.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»