Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Personalia

»

B  |   C  |   D  |   G  |   H  |   J  |   K  |   N  |   P  |   R  |   S  |   T  |   W  |   Ż
Gronkiewicz-Waltz Hanna
prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz urodziła się 4 listopada 1952 r. w Warszawie. W 1975 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku podjęła pracę jako pracownik naukowy UW. W 1981 r. obroniła pracę doktorską pt.: „Rola ministra przemysłowego w zarządzaniu gospodarką państwową” i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 1989 r. była ekspertem Sejmu i Senatu w zakresie prawa administracyjnego, gospodarczego i bankowego. W 1993 r. otrzymała tytuł dr hab. na podstawie książki pt.: „Bank Centralny - od gospodarki planowej do rynkowej”.
Od 6 marca 1992 r. do 31 grudnia 2000 r. była prezesem Narodowego Banku Polskiego.
W latach 2001-2005 była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego, Prawa Gospodarczego i Prawa Bankowego.
Od września 2005 roku była posłem na Sejm RP oraz Przewodniczącą Komisji Skarbu Państwa. Od czerwca 2006 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej.
Brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach. Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii.
26 listopada 2006 r. została wybrana na stanowisko Prezydenta m.st. Warszawy.
 

powrót

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»