Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Personalia

»

B  |   C  |   D  |   G  |   H  |   J  |   K  |   N  |   P  |   R  |   S  |   T  |   W  |   Ż
Grobelny Ryszard
prezydent Poznania (woj. wielkopolskie)

Urodził się 17 kwietnia 1963 r. w Poznaniu. W 1982 r. rozpoczął studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej. Od drugiego roku studiował w trybie indywidualnym według własnego programu, w którym rozszerzył zakres nauki o grupy przedmiotowe związane z finansami samorządu terytorialnego i zastosowaniem matematyki w ekonomii. W 1987 r. obronił pracę magisterską pt."Samodzielność rad narodowych stopnia podstawowego w planowaniu terytorialnym. Analiza przepisów prawa i działalności praktycznej wybranych miast i gmin województwa poznańskiego". Studia ukończył z wyróżnieniem, uzyskując medal Suma Cum Laude dla najlepszych studentów akademii ekonomicznych w Polsce.

Po studiach rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Kontynuował tam swoje wcześniejsze prace badawcze, przede wszystkim z zakresu finansów samorządu terytorialnego i ich znaczenia dla planowania regionalnego i planowania w miastach i gminach. Jest autorem publikacji naukowych z tych dziedzin. Jednocześnie prowadził zajęcia w zakresie zastosowania informatyki w geografii, planowania regionalnego, planowania miast i osiedli wiejskich. Obecnie prowadzi zajęcia ze studentami z finansów samorządu terytorialnego oraz gospodarki komunalnej.

W latach 1990-2002 radny miasta Poznania, w pierwszej kadencji z listy Komitetów Obywatelskich, potem z Samorządnej Wielkopolski i Unii Wolności. W I kadencji RMP był także delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego i członkiem zespołu orzekającego Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz członkiem założycielem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Stowarzyszenie to zrzesza obecnie 242 gminy i 32 powiaty, prowadzi szeroką działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą na rzecz samorządów. W latach 1990-1992 był przewodniczącym Komisji Finansów Rady Miasta Poznania, a od 1992 do 1998 roku członkiem Zarządu Miasta Poznania.

W grudniu 1998 r. został wybrany na stanowisko Prezydenta Poznania. W listopadzie 2002, w pierwszych wyborach bezpośrednich, ponownie zostaje wybrany na Prezydenta Poznania. W 2006 r. ponownie został Prezydentem miasta, na trzecią kadencję.

Od 2002 r. jest członkiem Zarządu i Rady Fundacji Unii Metropolii Polskich. Od lutego 2003 r. pełni funkcję Prezesa Związku Miast Polskich. Jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie pełni funkcję współprzewodniczącego zespołu ds. systemu finansów publicznych KWRiST.

Od 2004 r. jest członkiem komitetu monitorującego Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 i podkomitetu polityki regionalnej NPR. Sprawuje także funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Poznań - Ille-et-Vilaine oraz Fundacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Malta". Od 2006 r. członek Rady Ekspertów Akademii "Podziel się posiłkiem", która ma na celu rozwiązanie problemu niedożywienia dzieci w Polsce.

W 2005 r. został nagrodzony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz Samorządowym Oskarem im. Grzegorza Palki.

Żona Ewa, dziennikarka TVP, dwoje dzieci: Karolina i Paweł.
 

powrót

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»