Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Personalia

»

B  |   C  |   D  |   G  |   H  |   J  |   K  |   N  |   P  |   R  |   S  |   T  |   W  |   Ż
Kotowski Kazimierz
starosta opatowski (woj. świętokrzyskie)

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Samorządu i Administracji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach, Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Ukończył wyższy kurs obrony w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz ukończył szkolenie z zakresu „sposoby pozyskiwania informacji i praktycznej umiejętności przygotowywania wniosków przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej”.
Funkcję starosty pełni trzecią kadencję.
Jest również prezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowie.
Stoi także na czele Zarządu Związku Powiatów Polskich.
 

powrót

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»