Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


NIK sprawdzi system obronny państwa

Najwyższa Izba Kontroli oceni czy podejmowane działania w ramach przygotowań obronnych państwa są adekwatne do potencjalnych zagrożeń w sytuacji zewnętrznego kryzysu lub wojny. Jest to pierwsza kontrola w zakresie planowania strategicznego systemu obronnego państwa i jednocześnie największe przedsięwzięcie organizacyjne Izby w ostatnich latach.

Kontrola obejmie: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Energii, Zdrowia, Cyfryzacji, Infrastruktury, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zadania szefa Obrony Cywilnej oraz wytypowane urzędy wojewódzkie, urzędy miast, urzędy marszałkowskie, starostwa i urzędy gmin.

Najwyższa Izba Kontroli zbada też plany wykorzystania systemu obrony pozamilitarnych resortów np. zdrowia, transportu. Weryfikowane będą sposoby szkoleń, kontroli wewnętrznych oraz ćwiczeń.

Izba będzie też poszukiwała odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. zakresu uprawnień organów władzy i obowiązków obywateli oraz innych podmiotów, np. gospodarczych w czasie kryzysu polityczno-militarnego, a także podstawy prawnej ogłaszanych stopni alarmowych w sferze pozamilitarnej w związku z włączeniem tych zagadnień do obszaru działań antyterrorystycznych.

- Program kontroli obejmuje w szczególności:

- System kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną RP

- Planowanie  obronne, w tym planowanie operacyjne oraz programowanie obronne

- Zabezpieczenie rezerw strategicznych

- System świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

- Przygotowanie infrastruktury krytycznej i specjalnej na czas „W”

- Przygotowanie transportu

- Przygotowanie podmiotów leczniczych

- Przygotowanie systemów łączności

- Militaryzację

- Mobilizację gospodarki

- Zabezpieczenie funkcjonowania ludności w warunkach działań wojennych

- Przejęcie w okresie wojny (stanie wojny, stanie wojennym) przez administrację wojskową części zadań administracji cywilnej, a następnie przejście państwa oraz sił zbrojnych ze stanu wojennego w stan pokoju

- Szkolenia obronne

- Kontrole zadań obronnych.

Źródło: https://www.nik.gov.pl


2018-07-30 12:07:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

1-2 kwietnia, Rzeszów, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, http://www.instytutpe.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»