Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
.

 
Aktualności

»


Cz. Tomalik: Co niesłusznie zabrane - trzeba zwrócić 

Po ponownym wyborze Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej jest mi łatwiej pisać o rozwiązywaniu trudnych problemów, bo powiało wiosną. A odzyskanie utraconych terenów przez podopolskie gminy niewątpliwie jest trudne, ale nie niewykonalne.

Przypomnijmy, że w dniu 19 lipca 2016 r. Rząd podjął decyzję o przyłączeniu do Opola połowy terenów gminy Dobrzeń Wielki oraz terenów gmin Dąbrowa, Komprachcice i Prószków, mimo wyników konsultacji społecznych, w których mieszkańcy wymienionych gmin opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko przyłączeniu do Opola. Rozporządzenie Rady Ministrów w powyższej sprawie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134) weszło w życie 1 stycznia 2017 r.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. i ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską 14 lipca 1994 r., mówi w art. 5.:

Art. 5. Ochrona granic społeczności lokalnych

Każda zmiana granic społeczności lokalnej wymaga uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z zainteresowaną społecznością, możliwie w drodze referendum, jeśli ustawa na to zezwala.

W najnowszym dokumencie przyjętym przez Zarząd Związku Miast Polskich w dniu 17 lutego 2017 r. pt. „Karta Samorządności” samorządowcy domagają się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypomnieli w niniejszej Karcie. W rozdziale pt. „Granice i terytoria społeczności lokalnych i regionalnych” czytamy:

Granice i terytoria społeczności lokalnych i regionalnych

Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podstawie rzetelnej analizy powiązań funkcjonalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju.

Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zrozumienia i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem wniosku o zmianę granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach albo referendum lokalnym.

Tymczasem w dniu 19 lipca 2016 r. Rząd PiS zignorował jednoznacznie negatywny wynik powszechnych konsultacji w podopolskich gminach, w których mieszkańcy ogromną większością głosów wyrazili sprzeciw wobec podziału gminy i przekazaniu jej terenów miastu Opole.

Cieszy postawa opozycyjnych polityków szczebla centralnego i komentatorów mediów ogólnopolskich. W artykule Gazety Wyborczej z dnia 28 lutego 2017 r. pt. „Liderzy PO na Opolszczyźnie: Chcemy odbić Opole” czytamy, że poseł Sławomir Neumann zapowiadając wyjazd do Dobrzenia Wielkiego na spotkanie z przeciwnikami większego Opola, powiedział:

– Nie zapomnieliśmy o tym, w jaki sposób załatwiono kwestię zmiany granic miasta. Naruszono podmiotowość gmin. Nie zamierzamy tego tak zostawić – podkreślał szef klubu PO.

Komentator Newsweeka w obszernej analizie z 4 lutego 2017 r. dotyczącej pomysłu PiS na powiększenie Warszawy, w rozdziale „Opole w Warszawie?” opisał związek pomiędzy wcześniejszymi wydarzeniami pod Opolem a nowymi faktami o zasięgu ogólnopolskim, które zaistniały niedawno.

Wobec powyższego dalsze starania 3 podopolskich gmin o odzyskanie utraconych terenów mają szanse powodzenia. W uzasadnieniu do uchwały Nr XXIV/187/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016 wskazano, iż „[…] Aktualnie dostrzega się potrzebę odwrócenia zmian granic gmin w trybie przewidzianym ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym […]. Wynika ona przede wszystkim z niezadowolenia mieszkańców całej gminy Dobrzeń Wielki […]. Wskazać bowiem należy, iż w Gminie Dobrzeń Wielki przeciwko zmianie granic gminy opowiedziało się 8.750 mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki biorących udział w konsultacjach społecznych, stanowi 99,7% wszystkich oddanych głosów, przy wysokim udziale mieszkańców w konsultacjach społecznych wynoszącym 62,1%. […] Rada Gminy Dobrzeń Wielki dostrzega potrzebę podjęcia działań, mających na celu uszanowanie woli społeczności lokalnej i w efekcie rozpoczynając procedurę odwrócenia skutków zmian terytorialnych następujących z dniem 1 stycznia 2017 roku, pragnie doprowadzić do zmiany granic administracyjnych, zgodnej z wolą mieszkańców zamieszkujących Borki, Świerkle, Brzezie oraz Dobrzeń Mały.

Nasz Związek w stanowiskach przyjętych jednogłośnie 1 marca 2017 r. wyraził poparcie dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.

Pragnę przypomnieć, że od dnia 2 grudnia 2015 r. Związek jest zaangażowany w obronę podopolskich gmin, które rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. zostały pozbawione swoich terenów przekazanych przez Rząd miastu Opole. W obronie wymienionych gmin Związek podjął dwa stanowiska: z dnia 12 kwietnia 2016 r. i z dnia 4 października 2016 r. oraz przeprowadził ogólnopolską kampanię na rzecz uchylenia ww. rozporządzenia Rady Ministrów w częściach dotyczących zmiany granic tychże gmin, otrzymując łącznie 259 poparć od organów gmin z 12 województw

zgso@zgso.org.pl  

2017-03-10 08:12:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Wydarzenia w najbliższym czasie

»

19-20 czerwca, Poznań, XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.zgwrp.pl

25-26 czerwca, Gdynia, Forum Gospodarcze Wizja Rozwoju, http://wizjarozwoju.pl

25-27 czerwca, Gdańsk, RESCUE EXPO 2018 - Międzynarodowa Konferencja oraz Wystawa Ratownictwa Medycznego, http://rescueexpo.amberexpo.pl

Więcej wydarzeń...

Newsletter

»

Zamów newsletter


Sprawdź co słychać w największych samorządowych korporacjach

»

Felietoniści

»